Naše společnost je více než projekční kancelář a více než stavební firma. Předejte nám vaše informace a požadavky, my je převedeme ve skutečnost. Jsme společnost osvědčená autorizací pro projekci staveb, technologických zařízení staveb a průkazů energetické náročnosti budov.

Výběr pozemku

Geodetické služby, existenci sítí, věcná břemena, hydrogeologický průzkum, radonové měření.

Návrh stavby

Dispoziční řešení, konstrukční řešení, zpracování studií, vizualizace, materiálová a energetická koncepce stavby.

Příprava projektu

Projednání záměru podle zpracované studie, zajištění posouzení z hlediska BOZP, prašnosti, hlučnosti, oslunění.

Projektová činnost

Umístění stavby, koordinace sítí, zpracování dokumentace, architektonické návrhy včetně návrhu řešení, zajištění stavební legislativy.

Zajištění dotačních titulů

Zajišťujeme dotační tituly jako je Nová zelená úsporám, ať už pro rekonstrukce nebo novostavby, operační program Životní prostředí, Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, Státní zemědělský intervenční fond a další.

Realizace stavby

Vytýčení stavby, technické poradenství, autorský dozor stavby, technický dozor stavby, spolupráce při realizaci stavby.

Demolice staveb

Kompletní pasport objektu, včetně návrhu bouracích prací a statického posouzení. Vyřídíme veškerou legislativu pro demoliční výměr.